تعامل اجتماعی

جامعه محوری

تفاهم فرهنگی

نظم

بند دوم) جنبه عملی شکل گیری پلیس جامعه محور
سازمان پلیس پیش از این دو مرحله پلیس سیاسی و حرفه ای را پشت سرگذاشته بود.
به دلیل ناتوانی پلیس سیاسی و حرفه ای در پاسخگویی به حفظ نظم و امنیت و از طرفی افزایش مطالبات مردمی از دهه هفتاد، دوره جدیدی به عنوان پلیس جامعه محور یا انجام امور با مشارکت مردم آغاز گردید. ابداع این نظریه بیشتر به رابرت ترویانویچ اشتهار دارد که طی دهه ۱۹۶۰ به رهبری پاتریک مورنی رئیس پلیس شهر نیویورک، در حال انجام بود. در ۲۵ سال آخر قرن بیستم بسیاری از کارگزاران پلیس به این نتیجه رسیدند که انجام امور پلیسی به شیوه واکنشی ( حتی در شکل حرفه ای آن) برای مهار جرم و کاهش ترس ناشی از آن ساز و کار مناسبی نیست. در این دوره شهروندان می خواهند که پلیس علاوه بر بازداشت مجرمان پس از وقوع جرم، برای جلوگیری از وقوع جرم نیز تلاش کند[۱۲۱]
در اواخر دهه ۱۹۷۰ محققان نیز نیاز به ایجاد راهکارهایی برای حل مشکلات و پیشگیری از ارتکاب جرم را احساس کردند و طی فرایندی حاصل از یک تحقیق نظام مند و اصولی، شیوه ای به منظور یافتن دلایل ریشه ای وقوع جرایم به وسیله شناسایی موقعیت‌هایی که دخالت پلیس یا ادارات دولتی دیگر را الزامی می کرد تدوین شد[۱۲۲] بسیاری از ادارات پلیس شروع به تجربه کردن افزایش مشارکت جامعه در مبارزه با جرم و جنایت کردند، مجریان قانون به تدریج نسبت به خواست مردم برای انجام نوع دیگری از کار پلیس پاسخ دادند. به این ترتیب دوره اعتقاد به این امر که هر چه تعداد پلیس و سرعت عمل آنها بیش تر باشد، معضل جرم و ترس از آن حل خواهد شد به سرآمده و جای خود را به دوره‌ای داده است که در آن تشریک مساعی بین پلیس و مردم افزایش یافته و به مسائل از دیدگاه حل مشکلات پرداخته می‌شود. برخی این مرحله و دوره انتقال از دوره حرفه ای گری پلیس به دوره حل مسائل را انقلابی آرام در امور پلیسی می دانند. تبدیل این انقلاب فکری به بازدهی در عمل و سیاست عملی نیازمند تلاش گسترده سازمان‌های پلیسی و تحول ساختاری در آن‌ها است، انتقال این انقلاب به مرحله بازدهی عملی را می توان بزرگ ترین مسئولیتی قلمداد کرد که مسئولان پلیس بر عهده دارند. [۱۲۳]
گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم
در خصوص تعیین الگوهای راهبردی پلیس جامعه محور قبل از هر چیزی می بایست به این نکته مهم توجه داشت که امور پلیسی جامعه محور در برگیرنده تاکتیک‌های بسیار وسیع و متنوعی در امر کشف و کنترل جرائم است و بر این اساس به سختی می توان این اقدامات را در قالب راهبردهای خاصی قرار داد. اما در مجموع می توان مواردی را به عنوان راهبردهای جامعه محوری پلیس مطرح نمود.
بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه
پلیس می تواند به عنوان بخشی از رویکرد جمعی به امنیت، در محله‌ها حضور مشهود داشته باشد. هدف از برنامه‌های حضور مشهود پلیس در جامعه، بازدارندگی از جرم از طریق حضور قوی پلیس در صحنه، برقراری نظارت و ایجاد اطمینان عمومی در امکان دسترسی سریع به پلیس است. افزایش ترس از جرم، نگرانی در مورد رفتار ضد اجتماعی در میان ساکنان و بازار رو به رشد برای ابزارهای امنیتی در برخی موارد دولت‌ها را وادار به اولویت دادن به رفع ترس از جرم در سطح ملی نموده است و الزام به رو به رشدی از سوی شهروندان برای حضور مشهود پلیس در جامعه وجود داشته است[۱۲۴]
هر چند یکی از واکنش‌های رایج در برابر پدیده ترس از جرم افزایش حضور پلیس می‌باشد، اما صرف نظر از این که این امر هزینه بر است، باید دانست که افزایش حضور پلیس لزوماً به معنای کاهش جرم و ترس از جرم نمی‌باشد و تنها ممکن است اعتماد شهروندان به پلیس را افزایش دهد[۱۲۵]
الف- بهره گیری از گشت‌های پیاده
افزایش گشت‌های پیاده در سطح جامعه همواره کانون توجه پلیس جامعه محور بوده است. ابتدا به نظر می رسید استفاده از گشت‌های خودرویی مؤثر تر از گشت‌های پیاده باشد، به دلیل آن که خودروها سریع تر به محل می رسند و محدوده وسیع تری را پوشش می دهند و مأموران نیز در هر شرایط آب و هوایی راحت تر به مأموریت می پردازند[۱۲۶]. دقیقاً در همین زمان در شهر کانزانس تغییر در گشت‌های موتوری مورد آزمایش قرارگرفت که نتایج بیان گر آن بود که این تغییر هیچ تأثیری بر روی جرم نداشته است ولی در شهر نیوآرک، [۱۲۷] ساکنان محله که متوجه تغییرات تعداد گشت‌های پیاده شده بودند، زمانی که گشت‌های پیاده حضور داشتند، از احساس امنیت بیش تری برخوردار بودند. [۱۲۸]
پس از پنج سال از آغاز برنامه گشت پیاده، بنیاد پلیس در واشنگتن ارزیابی پروژه گشت پیاده را منتشر نمود، بنیاد به این نتیجه رسید که گشت پیاده میزان جرایم را کاهش نداده است. اما ساکنان محله گشت‌های شبانه، بیش از افراد مناطق دیگر احساس امنیت می نمودندو ایشان تدابیر کمتری در جهت محافظت از خود در برابر جرم، اتخاذ می نمودند. به علاوه شهروندان این نواحی نظر مساعدتری نسبت به پلیس، در مقایسه با افرادی که در نواحی دیگر زندگی می کردند، داشتند[۱۲۹]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

>جرج کلینگ در خصوص لزوم اجرای گشت پیاده دلایلی را بیان می‌کند :

  • هنگامی که گشت‌های پیاده به محل‌ها اضافه می‌شوند، میزان ترس مردم کاهش چشم گیری می‌یابد؛
  • رضایت شهروندان از پلیس با گشت‌های پیاده، افزایش می یابد؛
  • مأموران گشت پیاده در مقایسه با گشت‌های خودرویی فرصت بیش تری برای تعامل با شهروندان در شناسایی مجرمان احتمالی دارند[۱۳۰]

در سنگاپور پاستگاه‌های پلیس در همسایگی[۱۳۱] به عنوان یک الگوی پلیسی تحت عنوان پلیس جامعه محور پذیرفته شده است. امروزه آمار جرایم در سنگاپور پایین است و استانداردهای بین المللی نیز مؤید این امر است. در سنگاپور راهبرد گشت زنی موتوری جای خود را به گشت زنی پیاده و در کنار مردم داد، به این ترتیب پلیس حس حضور و دیده شدن را در مردم ایجاد می‌کند و میزان ترس از جرم شهروندان نیز کاهش می یابد. [۱۳۲]
براساس اعلام معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، در نتایج نظرسنجی به عمل آمده از سوی سایت پلیس با سؤال «مردم با مشاهده مأموران پلیس چقدر احساس امنیت و آرامش می‌کنند ؟»؛ ۶/۵۲ درصد از پاسخگویان اعلام داشتند که مشاهده مأمورین پلیس توسط مردم موجب ایجاد احساس امنیت و آرامش در آنها می‌شود[۱۳۳]

گزینه فراوانی درصد