رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی

مطالعات نشان می دهد افرادی که از لحاظ عاطفی دچار فرسودگی شغلی می‌شوند، ‌اغلب کمال طلبند و به طور  افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و از طرفی اهداف غیر واقعی را برای خود مجسم می‌کنند(ایوانز،‌پالسان و کاریر ،‌1987 ). همین پژوهشگران اشاره دارند که بین الگوی رفتاری نوع A و علائم فرسودگی شغلی ارتباط وجود  دارد. لازم به توضیح است که افراد دارای ویژگی‌های رفتاری نوع A در بسیاری از مواقع به این ترتیب عمل می‌کنند

وقتی محدودیت زمانی وجود نداشته باشد، بیشتر تلاش می‌کنند؛

امتیازات تحصیلی بیشتری به دست می‌آورند؛

اهداف تحصیلی بالاتری انتخاب می‌کنند؛

تا سرحد توان کار می‌کنند؛

کمتر اظهار خستگی می‌کنند؛

تکلیف مدار Task- oriented  هستند؛

به فوریت‌های زمانی حساسیت دارند؛

رقابت جو و اهل پیشرفت‌اند؛

تلاش می‌کنند بطور همزمان چندین کار را انجام دهند و همیشه در انجام کارهای مختلف شتاب زده عمل می‌کنند؛
رفتار‌های خشونت آمیز و پرخاشگرانه دارند؛

]]>