دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

  • بالقوه تاثیر می گذارد. این واقعیت لزوم برنامه ریزی خاص و بومی سازی توسعه این صنعت را در جمهوری اسلامی ایران بشدت نمایان می سازد (خاکساری، 1391).
  • علیقلی زاده فیروز جایی و همکارانش (1388)، در مقاله خود که به توجه و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی پرداخته بود، نشان دادند که گردشگری یک فعالیت منبع پایه می باشد و به جاذبه ها و خدمات وابسته می باشد، اما در عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم میهمان نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که بدرفتاری، بی علاقگی و سوءظن جامعه محلی، نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد گردید و احتمالاً عدم تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصدهای مذکور، را در پی خواهد داشت (علیقلی زاده فیروز جایی و همکارانش، 1388).
  • صدر موسوی و دخیلی کهنمویی طی مطالعه ای در سال (1384) تاکید کردند که برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری نه تنها می تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد، بلکه می تواند آثار زیان بار توسعه گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ جامعه را نیز کاهش دهد (صدر موسوی و دخیلی کهنمویی، 1384).
  • طیبی و همکارانش در سال (1386) طی تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط ی بین توسعه ی گردشگری و رشد اقتصادی نشان دادند که امروزه گردشگری ، یکی از بزرگ ترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد. همچنی نشان دادند که ارتباط ی علّی بین گردشگر ی و رشد اقتصادی ایران، یک ارتباط ی علّی دوطرفه می باشد و بین این دو متغیّر، یک تعادل بلند مدت هست (کمیل طیبی و همکارانش، 1386).

 

2-23 تحقیقات خارجی

در کتابی که با هدف تحلیل روابط بین توریسم و فرهنگ و مطالعه جذابیت ها و موقعیت رقابتی مکان های گردشگری توسط آرزنی (2009) به رشته تحریر درآمده تاکید شده که فرهنگ عاملبین المللی طی دوره ی 1960 تا 2000 وجود داشت. آزمون های علّیت گرنجر که بر مدل های

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>