دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

حماسههای عرفانی: نظامی بزرگ در مثنوی مخزنالاسرار نشان داد که بدون راه داشتن به دربار هم میتوان شاعر بزرگی بود. وی با در نظر داشتن مضامین اخلاقی، تأثیرات انکارناپذیری بر شعر فارسی گذاشت و ثابت نمود که شاعر میتواند چیزهای دیگری به غیر از مدح و توصیف را در شعرش مطرح کند.

نظامی پیش از این همچون شاهد آگاه فرهنگی که پیام ادبیات اخلاقی زبان فارسی را عمیقاً درک و جذب کرده می باشد، نموده گردید. او نمیکوشد این پیام را از طریق تکرار منتقل کند بلکه به گونهای مستقلانه و به دلخواه این پیام را تجربه مینماید و در آن زندگی میکند؛ لذا غیر از آن چیز که را که می­زید و درمییابد، بر زبان نمیآورد (فوشه کور، 1377، ص 364).

عمر به خشنودی دلها گذار   تا ز تو خشنود گردد کردگار

 

دردستانی کن و درماندهی   تات رسانند به فرماندهی

 

مولانا در تعالیم تربیتی خویش، همانند یک عالم تربیتی و یک روانشناس حاذق به درمان بیماریهایی میپردازد که در لایههای زیرین باطن آدمی ریشه دواندهاند (احمدیان، 1387، ص 15).

مولانا جلالالدین محمد مولوی فروزانترین ستاره­ی آسمان ادب عرفانی فارسی که شعرش از کانون معارف قرآنی و اصول اسلامی استضائه میکند و از دلی پاک و ضمیری روشن برمیآید. از میان آثار مولانا مثنوی معنوی که آکنده از آیات قرآنی، احادیث نبوی، لطائف عرفانی، سخنان اولیا و مشایخ و دستورالعملهای اخلاقی و اجتماعی می باشد که با بیانی ساده و روان و در قالب داستانهایی دلکش و آموزنده به رشته نظم کشیده شده می باشد. مثنوی معنوی در باب اخلاق و تربیت نکتهسنجیهای فراوان دارد. مولانا سرچشمه همه خوشیها را جان میشمارد و لذات معنوی را بر لذات جسمانی ترجیح میدهد و در طریقت، ریا و خودپرستی را به مثابه بند و زنجیری آهنین میشناسد که مانع سیر در مدارج کمال میگردد و حتی علم و دانش را اگر سبب مزید عُجب و پندار گردد، فضیلت نمیشمارد بلکه حجاب راه میداند. پس، اخلاص و پاکی نیت را هم در علم و هم در اقدام لازم میداند (رزمجو، 1382، ص 376).

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه ارشددرباره : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی

تعلیمی: از اواخر قرن پنجم/ یازدهم، تدوین سلسله درخشانی از رسائل اخلاق سنتی آغاز میگردد که همگی ریشه در اخلاقیات اندرزنامهها دارند. در این رسائل تأثیر ادبی رفته رفته گسترش مییابد و در آثار سعدی به اوج میرسد (فوشه کور، 1377، ص 5).

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>