دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

پنجم :  استرداد کالاهایی که برای تاجر حمل شده می باشد

طبق ماده 532 قانون تجارت :اگر مال التجاره ای که برای ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده می باشد، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی گردد والا موافق ماده 529 قابل استرداد می باشد و استرداد کننده باید و جوهی را که بطور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود  به طلب کارها بپردازنند.

در مواردی که تاجر جنسی را خارج از محل خود خریداری می کند جنس مزبور بوسیله وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی برای تاجر ارسال می گردد و فروشنده بارنامه مربوطه را برای خریدار ارسال میدارد بطوریکه قبلا توضیح داده ایم  بارنامه دریایی بطور کلی سندی می باشد که قابل انتقال و بارنامه زمینی یا هوایی نیز در بعضی از موارد قابل واگذاری می باشد در این طور مواقع بارنامه معرف جنس بوده وتاجر می تواند بارنامه را مورد معامله قرار دهد با فروش بارنامه جنس از تصرف تاجر خارج شده و به کسی تسلیم می گردد که بارنامه را در اختیار دارد بنابراین تحویل بارنامه در حکم تحویل کالا می باشد و چنانچه بهای کالا پرداخت نشده باشد زیرا کالایی در ید تاجر ورشکسته نیست دیگر قابل استرداد نخواهد بود اما در صورتیکه بارنامه مورد معامله قرار نگرفته باشد ووجه کالا نیز پرداخت نشده باشد زیرا جنس مزبور به خریدار تحویل نشده فروشنده می تواند در صورتیکه مورد مشمول ماده 529 قانون تجارت گردد تقاضای استرداد کند. ضمناً باید توجه داشت که در ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و کسانی که تاجر را در این کار یاری نمایند یا آنکه به نفع خود اقداماتی بنماید شریک جرم محسوب شده و مورد مجازات واقع می شوند.[1] علیهذا برای تصریح بیشتر قانون تجارت در مواد 551 و 552و 553 مجازات این اشخاص را بشرح زیر تصریح کرده می باشد :

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>