دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2-6-2. اقدام اجیرمشترک (مطلق)

اجیرمشترک اگر مباشرت شرط نشده باشد می تواند بدون إذن مستأجر برای غیر کاری انجام بدهد[1]. و اگر هم مباشرت شرط شده باشد زیرا محدود به زمان خاصی نیست حق دارد اجیر فرد دیگری بشود زیرا منافاتی با اجاره اول ندارد[2].

اجیر عام می­تواند اقدام مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجا م دهد، زیرا مقصود مستأجر از عقد اجاره انجام اقدام معین می­باشد از هر کس به وجودآید و خصوصیت اجیر مورد نظر او نیست[3].

ازدیدگاه فقه و حقوق مدنی در اجیر عام چه مباشرت قید شده باشد و چه قید نشده باشد می تواند برای غیر عملی را انجام دهد.

2-7. آثار اجاره

هر عقد و قراردادی آثار ویژه ی خود را دارد، عقد اجاره نیز از این قاعده مستثنی نیست، برای اینکه بدانیم عقد اجاره چه آثاری دارد ناچار بایستی ویژ گی های آنرا بدانیم  یکی ازویژ گیهای عقد اجاره این می باشد که از عقود لازم به شمار می­آید. روشن می باشد که وقتی عقدی لازم باشد باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین عقد خواهد بود. که اگر هرکدام از طرفین به در حدیث آمده می باشد که سلیمان بن سالم می­گوید: سؤال کردم از امام موسى بن جعفر (ع) در مورد شخصى که با مخارج و حقوق دیگرى را با مخارج و حقوق اجیر مى‌کند تا به مکانى برود و زمانى که وارد آن مکان و شهر مى‌گردد یک نفر از دوستان او با او مواجه شده و او را به منزل خود دعوت مى‌کند و یکى دو ماه در آنجا مى‌ماند و به واسطۀ او دیگر محتاج بهره گیری از نفقه‌اى که از مستأجر گرفته، نمى‌گردد.[1]– ر.ک: عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن عاملی، حاشیه شرایع الاسلام، 490؛  نجفی، جواهرالکلام،27/268 و شوشتری، محمد تقی، النجعه فی توضیح اللمعه، 8/15.

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>