دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 551: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد گردید:

1ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.

2ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

بطوریکه ملاحظه می گردد در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مزبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتیکه در مورد قسمت دوم اشخاص مزبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته اقدام می کنند. زیرا در هر دو مورد اقدام آنها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران می باشد مورد تعقیب جزایی قرار میگیرند.[1]

ماده 552 قانون تجارت مقرر میدارد:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر می باشد محکوم می باشند.» این ماده به دادگاه اجازه میدهد اشخاصی که خودرا تاجر قلمداد نمی کنند ولی به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت می کنند  مشمول مقررات ورشکستگی بداند . بطوریکه در مقدمه این فصل تذکر داده گردید رویه قضایی الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

بطور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحیح و معتبر می باشند( بطوریکه قبلاً توضیح داده گردید تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی می باشد و تاریخ توقف تاریخی می باشد که تاجر مشاهده می کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هرگونه معامله  که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .[2]

زیرا طبق ماده 217 قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست  که جهت آن تصریح گردد» ولی ماده 218 قانون مدنی مقرر میدارد :«هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحت آنهاست . ولی مواد 424 و 425 و 426 قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

طبق ماده 424 قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف  مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت گردد تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده می باشد آن معامله قابل فسخ می باشد مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>