دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده می باشد.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته می­گردد که عهده­دار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده می باشد؛ اما اجیر خاص به کسی گفته می­گردد که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر می باشد. در قانون مدنی تعریفی از اجاره بشر به اقدام نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده می باشد که در اجاره اشخاص کسی که اجاره می­کند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار می­گیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده می­گردد. در هر صورت می­توان اجاره اشخاص را چنین تعریف نمود: عقدی می باشد معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری می­گردد.

ماده ی 513 قانون مدنی به تقلید از ماده 1779 قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده می باشد: 1-  اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل 2-  اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره بشر (اجیر) تحت عنوان کلی­تر با نام حقوق کار بحث می­گردد؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده می باشد. به عبارت دیگر امروزه بهره گیری از نیروی انسانی در همه حرفه­ها و مشاغل و صنوف مختلف با نظری جامع­تر و به صورت کلان لحاظ می­گردد. از این رو حقوق کار جلوه­ای از حقوق عمومی محسوب می­گردد تا حقوق خصوصی.

اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح می باشد با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانون­کار پیروی می­کند بایستی بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی می باشد که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده می باشد. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش1-4- 2. اهداف جزئی:

1- شناخت نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر

  • شناخت وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>