دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده می باشد.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته می­گردد که عهده­دار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده می باشد؛ اما اجیر خاص به کسی گفته می­گردد که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر می باشد. در قانون مدنی تعریفی از اجاره بشر به اقدام نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده می باشد که در اجاره اشخاص کسی که اجاره می­کند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار می­گیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده می­گردد. در هر صورت می­توان اجاره اشخاص را چنین تعریف نمود: عقدی می باشد معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری می­گردد.

ماده ی 513 قانون مدنی به تقلید از ماده 1779 قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده می باشد: 1-  اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل 2-  اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره بشر (اجیر) تحت عنوان کلی­تر با نام حقوق کار بحث می­گردد؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده می باشد. به عبارت دیگر امروزه بهره گیری از نیروی انسانی در همه حرفه­ها و مشاغل و صنوف مختلف با نظری جامع­تر و به صورت کلان لحاظ می­گردد. از این رو حقوق کار جلوه­ای از حقوق عمومی محسوب می­گردد تا حقوق خصوصی.

نوشته ای دیگر :   Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))دانلود پایان نامه ارشد

اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح می باشد با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانون­کار پیروی می­کند بایستی بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی می باشد که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده می باشد. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش1-4- 2. اهداف جزئی:

1- شناخت نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر

  • شناخت وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>