دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

در زبان لاتین هم با واژه cultura به معنی کاشتن و پروراندن و یا cult به مفهوم مراسم و شعائر هم خانواده می باشد. این همه خود بار معنایی ارزشمند فرهنگ را می رساند (بنی سلیم، 1387: 12).

عوامل مختلفی موجب تیرگی و ابهام مفهوم فرهنگ شده می باشد که در شناخت و ارائه تصویر و ایجاد درک روشن آن مؤثر می باشد؛ این عوامل عبارت اند از:

1- مشترک بودن مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی و کاربرد عامیانه آن در زندگی روزمره مردم، بسیاری از مفاهیم خاص علوم اجتماعی و علمی با این مشکل مواجه اند. مفاهیمی زیرا « جامعه »، طبقه اجتماعی یا فرهنگ با برداشتهای افراد غیر متخصص یکسان نیست.

2- رشته های علوم انسانی زیرا روان شناسی، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، باستان شناسی، علوم سیاسی، تاریخ ، اقتصاد، مدیریت ، حتی فلسفه و ادبیات و هنر، هر یک به نوعی با برداشت خاصی از فرهنگ سر و کار دارند، به همین دلیل مفاهیم و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده و این امر موجب پیچیدگی و ابهام بیشتر در مفهوم فرهنگ گردیده می باشد.

3- گاهی جزء و عنصری از فرهنگ، کلیت آن می گردد، به خصوص برنامه ریزان و سیاست گذاران فرهنگی بیشتر مرتکب چنین اشتباهی می شوند، مثلا تلقی هنر یا روابط اجتماعی به منزله کلیت فرهنگ از رایج ترین این نوع برداشتهای خطاست.

4- زمینه های فلسفی و یا بشر شناسی خاصی که هر یک از مکاتب علمی در علوم اجتماعی از آن متأثر گشته و اصول خود را بر پایه آن بنا نهاده اند، در تعاریفی که از مفهوم فرهنگ ارائه گردد بسیار مؤثر می باشد.

5- آخرین عاملی که مفهوم فرهنگ را مبهم تر می سازد ودستیابی به تصویری آشکار و ملموس از آن را دشوار می نماید، فقدان تناسب و انسجام درونی میان عناصر محتوایی فرهنگ می باشد. فهرست پدیده ها و اموری که در دایره شمول فرهنگ قرار می گیرند بسیار طولانی می باشد و عناصر متعدد مادی و غیر مادی را شامل می گردد.

امروزه، فرهنگ الزاماً معانی قدیمی را در بر ندارد، بلکه معنی عام تری را می رساند و آن عبارت می باشد از اینکه گروههای مختلف مردم به روشهای متفاوتی زندگی می کنند و معمولاً زمانی که درمورد فرهنگ صحبت می کنیم، نوعاً به الگویی از توسعه اشاره می کنیم که در نظام دانش، ایدئولوژی، ارزشها قوانین و

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>