دانلود پایان نامه

کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران” می باشد. اظهار نظر شما در خصوص پرسشنامه مذکور می تواند ما را در کسب نتایج عینی تر و دقیق تر یاری رساند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.
با تشکر
مشخصات پاسخگو
جنسیت: مرد? زن?
سن: کمتر از 20 سال? بین 21 تا 30 سال? بین 31 تا 40 سال? بین 41 تا 50 سال? بیش از 50 سال?
وضعیت تاهل: مجرد? متاهل?
میزان تحصیلات: زیر دیپلم? دیپلم ? فوق دیپلم? لیسانس? فوق لیسانس و بالاتر?
درآمد ماهیانه (اختیاری): زیر پانصدهزار? بین 500 هزار تا یک میلیون? بالای یک میلیون?
سابقه شغلی: کمتر از 5 سال? 6-10 سال? 11-15 سال? بالاتر از 15 سال?
پرسشنامه اتوماسیون اداری
نحوه تکمیل: میزان برخورداری از هر یک از سیستم های مکانیزه زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.
ردیف
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
1
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از واژه پردازها در مدیریت اسناد استفاده می شود؟
2
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از سیستم های پردازش تصویر در مدیریت اسناد استفاده می شود؟
3
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از نشر رومیزی در مدیریت اسناد استفاده می شود؟
4
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از سیستم های بایگانی در مدیریت اسناد استفاده می شود؟
5
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از پست الکترونیک در جابجایی اسناد استفاده می شود؟
6
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از پست صوتی در جابجایی اسناد استفاده می شود؟
7
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از پست فاکس در جابجایی اسناد استفاده می شود؟
8
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از کنفرانس صوتی در برقراری ارتباطات راه دور استفاده می شود؟
9
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از کنفرانس ویدئویی در برقراری ارتباطات راه دور استفاده می شود؟
10
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از کنفرانس رایانه ای در برقراری ارتباطات راه دور استفاده می شود؟
11
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از تلویزیون کابلی در برقراری ارتباطات راه دور استفاده می شود؟
12
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران گروه پردازها در پشتیبانی اداری نقش دارند؟
13
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران نرم افزارهای ارائه در پشتیبانی اداری نقش دارند؟
ردیف
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
14
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران طراحی به کمک رایانه در پشتیبانی اداری نقش دارد؟
15
تا چه میزان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تابلوی اعلانات الکترونیک در پشتیبانی اداری نقش دارد؟
امتیازدهی:
برای هر گزینه خیلی زیاد 5، زیاد 4، متوسط 3، کم 2 و خیلی کم 1 امتیاز در نظر بگیرید.
مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:
سیستم های مدیریت اسناد: موارد 1 تا 4؛
سیستم های جابجایی اسناد: موارد 5-7؛
سیستم های ارتباطات راه دور: موارد 8 تا 11؛
سیستم های پشتیبانی اداری: موارد 12-15.
پرسشنامه بهره وری
نحوه تکمیل: پاسخگو محترم لطفاً عبارت زیر را به دقت مطالعه نموده و با توجه به مقیاس مورد نظر گزینه ای که بیشتر با ویژگی شما تطبیق دارد را انتخاب نمایید.
ردیف
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
1
تا چه حد شغل خود را متناسب با استعدادتان می دانید.
2
تا چه حد در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت نموده اید .
3
تا چه حد تجربیاتتان به شما در انجام موفقیت آمیزتان کمک می کند .
4
تا چه حد از مهارت های لازم برای انجام موفقیت آمیز کار به خود دارید .
5
تا چه حد برای شما روشن است که از چه کسی دستور می گیرید و به چه کسی گزارش می دهید .
6
آگاهی شما از امور فرعی کارتان علاوه بر وظایف اصلی تا چه حد است .
7
تا چه حد مراحل روشن و زمان انجام هر یک از وظایفتان برای شما واضح و روشن است.
8
تا چه حد تجهیزات و امکانات مناسب و به موقع برای انجام کار در اختیارتان قرار می گیرد.
9
تا چه حد از حمایت دیگر واحدی سازمان در انجام کارتان برخوردارید .
10
تا چه حد بودجه لازم برای انجام کاکنان به سهولت در اختیار شما قرار می گیرد .
11
تا چه حد در انجام موفقیت آمیز کاری به موقع مورد تحسین و تمجید واقع می شوید .
12
تا چد حد موقعیت لازم برای ارتقاء برخوردارید .
13
تا چه حد کارکنان به طور منظم مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند .
14
تا چه حد استثناهای مربوط به کارکنان به موقع و به جا به شما تذکر داده می شود .
15
تا چه اندازه عملکرد ضعیف یا قوای افراد به طور رسمی ارزیابی می گردد .
16
تا چه حد شرایط اقتصادی جامعه می تواند بر کیفیت کار شما مؤثر باشد .
17
تا چه حد ملاک های ارزشیابی قبل از انجام رسمی ارزشیابی در اختیارتان، مؤثر می باشد .
ردیف
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
18
تا چه حد از امکانات و تسهیلات رفاهی اداره آموزش و پرورش برخوردارید.
19
تا چه حد در تصمیم گیری های مربوط با کار خود مشارکت دارید.
20
در مقایسه با سازمان های دیگر حقوق و مزایای دریافتی خود را تا چه اندازه مناسب می دانید .
21
تا چه حد در تصمیم گیری مربوط به کار خود مشارکت دارید .
22
تا چه اندازه فرصت های ترقی در مسیر حرفه ای برای کارکنان اداره آموزش و پرورش فراهم است .
23
تا چه حد تصمیم های پرسنلی ( عزل و نصب و ترفیع ….) را مطابق قوانین می دانید .
24
تا چه میزان ارزشیابی های به عمل آمده از خود را قانونی و منصفانه می دانید.
25
تا چه اندازه مسئولان اداره آموزش و پرورش از نوآوری و خلاقیت شما در انجام امور حمایت و قدردانی می کنند .
26
تا چه اندازه از روابط خود با مدیر رضایت دارید .
27
تا چه حد کارها را از قبل با برنامه زمان بندی شده تنظیم می کنید .
28
تا چه اندازه در کار خود شور و شوق دارید .
29
تا چه اندازه از این که در اداره آموزش و پرورش خدمت می کنید خشنود هستید .
30
تا چه اندازه اشتباهات کاری خود را قبول می کنید و در جهت رفع آن بر می آیید .
31
تا چه اندازه به انجام کارهای جدید از خود علاقه نشان می دهید .
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
نحوه تکمیل: با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می کند، انتخاب کنید.
ردیف
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
1
قوانین و مقررات سازمانی را رعایت می کنم.
2
مسئولیت هایم را با توجه به منابع سازمانی انجام می دهم.
3
الزامات موجود در ساختار را پذیرفته ام. (شرح شغل و ساست های پرسنلی)
4
از قوانین رسمی توصیه شده به منظور حفظ نظم حمایت و طرفداری می کنم.
5
فعالیت های غیرموظفی که به بهبود تصویر بیرونی سازمان کمک می کند را انجام می دهم.
6
در راه منافع سازمانی فداکاری می کنم.
7
از هویت سازمان در شرایط، زمان و مکان های مختلف حمایت می کنم.
8
به رهبران و به سازمان به عنوان یک کل احساس وفاداری می کنم.
9
در جلسات غیراجباری حضور یافته و مسائل سازمانی را محترم می شمارم.
10
به بحث چالشی برای بهبود سازمان به وسیله پیشنهاد دادن و تشویق دیگران به بیان آزادانه عقایدشان میل دارم.
11
به طور داوطلبانه تکالیف اضافی و کار کردن تا دیر وقت برای اتمام پروژه های مهم را قبول می کنم.
12
به منظور بهبود عملکرد فردی و گروهی با دیگران در محیط کاری ارتباط برقرار می کنم.
13
وقت شناسی در انجام امور سازمانی را مدنظر قرار می دهم. (استفاده از مدیریت زمان)
14
از منابع سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با نگهداری داخلی سازمان حفاظت می کنم.
15
به کسب داوطلبانه دانش شغلی به منظور توانایی بهتر در مشارکت سازمانی تمایل دارم.
16
به افرادی که با سنگینی در کار مواجه اند مانند آموزش افراد تازه استخدام کمک می کنم.
ردیف
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
17
در حرکات، اعمال و رفتار خود دوراندیشی دارم.
18
جهت جلوگیری از بروز یک مشکل به دیگران کمک می کنم.
19
به فعالیت هایی که به جلوگیری و حل تعارض های بین شخصی غیر سازنده کمک می کند تمایل دارم.
20
در قالب جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری برای همکاران به دیگران کمک می کنم.
21
شرایط اجتناب ناپذیر ناراحت کننده را بدون ابراز شکایت و یا ناراحتی تحمل می کنم.
22
به شرایط نامطلوب نگاه خوشبینانه ای دارم.
پرسشنامه عملکرد کارکنان
ردیف
گویه
به ندرت
اغلب
گاهی
همیشه
1
انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
2
نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
3
بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.
4
نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.
5
کاری را که بر عهده گرفته ام، برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم.
6
در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.
7
با مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار می کنم و در رفع مشکلات آنان می کوشم.
8
در مواقعی که فوریتی پیش آید و یا مسائل انسانی مطرح شود، از خود فداکاری و ایثار نشان می دهم.
9
در افزایش معلومات شغلی خود می کوشم.
10
اشتباهات خود را می پذیرم.
11
در حفظ اسرار شغلی خود کوشش می کنم.
12
رعایت حال همکاران خود را نموده و به حقوق انها احترام می گذارم و نسبت به آنها حس همکاری دارم.
13
سعی می کنم اطلاعات شغلی خودم را به دیگران منتقل کنم.
14
از اتلاف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری می کنم.
15
از وسایل کار مواظبت نموده و در مصرف آنها صرفه جویی می کنم.
فرض های پژوهشی مربوط به پرسشنامه ها:
H0 : Alpha 0.7
H1 : Alpha ?0.7
معمول ترین آزمون پایایی ضریب آلفای کرونباخ می باشد که در این تحقیق نیز به کار گرفته شده است. بدین ترتیب که 25پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع و بین داده های جمع آوری شده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. ضریب قابلیت

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهN-، سینامیلیدن، N-سینامیلیدن

Written by 

پاسخی بگذارید