دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

اخلاقی که از اندرزنامههای کهن نشئت میگیرد، پیچیده، ظریف و چندان سرشار می باشد که میتوان مطالعه­ی مضامین ادبیات فارسی سدههای نخستین را براساس آن استوار نمود. تأثیر اصلی این مجموعه برانگیختن نوعی نگرانی و حدّت بخشیدن به آن، بر حذر داشتن وجدان از خوابآلودگی و متقاعد کردن آن می باشد به اینکه راحتی و آرامش واقعی در این بیداری می باشد. این اندرزنامهها نطفه­ی اصلی اندیشهای اخلاقی می باشد که در سراسر ادبیات فارسی به چشم میخورد (همان، ص 23).

منظومههای کهن فارسی در واقع گنیجنه حکمت و سفینه فکرت می باشد و ارزش آنها بیشتر از آن جهت می باشد که محل انعکاس تمدن و فرهنگ ما و جلوهگاه اندیشهها، آرزوها و آرمانهای نیاکانمان می باشد.

از شعر کهن فارسی، روایات نیاکان و اندیشه­ی حکیمان و پژوهش عارفان و اختصار همه­ی جلوههای روح مردم مسلمان ما آشکار می باشد و در آن نمیتوان به مسائل معینی اکتفا نمود یا در حدود خاصی

چنان زی که مور از تو نبود به دود   نه بر کس نشیند ز تو باد و گرد

(اسدی طوسی)

حکیم فرزانه­ی طوسی، فردوسی، بزرگترین شاعر حماسهسرای ماست. هدف اصلی او از نظم داستانهای حماسی و توصیف و بزرگداشت قهرمانان دورههای اساطیری و پهلوانی شاهنامهاش، تجسم و ارائه­ی بشرهای برتری می باشد که به کمک نیروهای بدنی و سجایای اخلاقیشان، رهاییبخش ایران و ایرانی از شر دشمنان اهرمن خوی و زمینهساز پیشرفت هموطنان خویش در جهت کمال و سربلندی هستند. وی به واسطه هماهنگی میان سجایای اخلاقی و استعداد هنریاش همچنین نجابت و صفای ضمیر و عشق وی به مجد و بزرگواری و عواطف انسانی و محبتش به ضعفا و شکستخوردگان و وطندوستی و احساسات ژرف او به خداوند، همراه با اطلاعات گسترده و ذوق و قریحه­ی خلاقش اثری آن چنان فاخر و شکوهمند را از لحاظ اخلاقی به رشته­ی نظم کشیده که نه تنها در میان آثار حماسی زبان فارسی بلکه در بین آثار بزرگ ادبی جهان ممتاز و کمنظیر می باشد.

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>