دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

قرآن مردم را به کار و کوشش وکوشش دعوت کرده و آنها را جدا به آن تشویق کرده و بر بشر لازم فرموده تا جنبه های مثبت زندگی را گرفته و با کمال جدیت از مزایای آن بهره برداری نمایند[1] .

2-5 . موضوع اجاره

زیرا موضوع اجاره تملیک اقدام یا منفعت می باشد از این رو لازم می باشد به شروط اقدام پرداخته گردد وهمچنین شرایط منفعت لزوم معلوم بودن آن مورد مطالعه قرار گیرد.

2-5-1.  شرایط اقدام

فقها در بحث شرایط اجاره بین شرایط منفعت اعیان و شرایط اجاره اعمال تفاوت قایل نشده­اند. وبه شروط صحت استدلال کرده اند[2]. در اجاره ی اعمال،که هدف درآن، انجام دادن کار که خدمتی برای مستأجر می باشد، تحقق صحیح مورد اجاره، منوط به شرایط ذیل می باشد:

قدرت داشتن بر اقدام: در اجاره اعمال قدرت بر انجام دادن اقدام در خارج  شرط می باشد برای تحقق موضوع عقد در اجاره­ی اعمال از لحاظ عقل، اگر قدرت بر اقدام نباشد؛ موضوعی برای عقداجاره«اگر بواسطه مبهم بودن در منفعت یا اقدام ابهام و ترددحاصل گردید اجاره باطل می باشد[3]».

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>