دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

بیهقی نیز سعدیوار با خامه سحرآفرین با نقل داستانهای تاریخی به دنیا فریفتهشدگان و خودکامگان را بر ریختن خون بیگناهان سرزنش میکند و از ستم راندن بازمیدارد و از کیفر روز رستخیز
میترساند. وی مردم را به داشتن دل، بشر میشمارد و چنین میگوید:

بررس به کارها به شکیبایی   زیرا که نصرت می باشد شکیبا را

 

باران به صبر پست کند، گرچه   نرم می باشد، روزی آن که خارا را

 

یاری ز صبر خواه که یاری نیست   بهتر ز صبر مر تن تنها را …

(ناصرخسرو، قصیده، 77، ص 166)

ناصرخسرو تنها شاعری می باشد که شعر را وسیلهای برای تبلیغ و ترویج افکار دینی و اخلاقی قرار میدهد و به تعبیر خودش «به یاری سپاه دین و سپر خرد»، مبارزهای نستوه را در برابر «لشکر زمانه و تیغ تیز دهر» آغاز میکند و به اتکای مکتب خاص خود و احساسات ملتهبی که از مایه مذهب و ارادت به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) سرچشمه میگیرد، از شعر همچون سلاحی مؤثر در جهت پیکار با جهل بیدینی و بیخردی سود میجوید. خطوط برجسته شعر ناصر خسرو را دین و اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تشکیل میدهد. فضیلتجویی و تعهد اخلاقی و مذهبی در سراسر اشعارش مشهود می باشد و بلندی همت و مناعت طبع و بیاعتنایی به زر و زور و زخارف دنیوی از سخنانش پیداست (رزمجو، 1382، ص 372)

مکر و حسد و کبر و خرافات و طمع را   مپذیر و مده ره به در خویش و حوالی

 

خواری مکش و کبر مکن بر ره دین رو   مؤمن نه مقصر بود این پیر نه غالی

 

بر خلق جهان فضل به دین جوی ازیراک   دین می باشد سر سروری و اصل معالی

(ناصرخسرو، قصیده 21، ص 43)

خواجهشمسالدین محمد حافظ شیرازی مشهورترین و محبوبترین شاعر ایرانی می باشد که شعرش مقبولیت خاص و عام دارد. وی حافظ قرآن و آشنا با لطایف کلام الهی و معارف اسلامی می باشد و به واسطه عشق سرشاری که نسبت به حقیقت دارد، با آنها که زهد دروغین و ظواهر دیانت را وسیله­ی رسیدن به منافع شخصی قرار میدهند، مخالف و از ریا و تزویر گریزان می باشد. چنانکه میگوید:

حافظا می­خور و رندی کن و خوش باش اما   دام تزویر منه زیرا دگران قرآن را

(حافظ، 1378، غزل 9،ص 15)

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>