دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

بیماران جدا گردید.(Pseudomonas aeroginosa،E.coli  وStaph aureus )

این گونه ها از نظر ایجاد سپتی سمی درخون بیماران  بسیار حائز اهمیت بوده

و می توانند از ایجاد عفونت در زخم منشاء بگیرند. در این پژوهش مطالعات

بررویHM21R مشتقی از ژن خودبخودی  موتانت مقاوم به ریفامپین مشتق شده

از HM21 انجام شده می باشد HM21وHM221 دو ژن شناخته شده ازA.veronii

جدا شده از چینه دان زالو هستند که خصوصیت نژادی این گونه از باکتری توسط

آنها تعیین می گردد.

 

 

 

به عنوان کنترل منفی سم سیتوتوکسیژنیک بهره گیری گردید.

از نمونه های کلینیکی جدا شده 29.4 درصد انتروتوکسیژنیک،43.1 همولیتیک

و89 درصد سیتوتوکسیژنیک بودند.در بین نمونه های جدا شده از غذا 18.2

درصد انتروتوکسیژنیک،17.1 در صد همولیتیک و72.7 درصدسیتوتوکسیژنیک

بودند.A.veronii  وA.sobria  انتروتوکسین وسیتوتوکسین بیشتری رانسبت به

سایر گونه ها تولید می کردند در حالیکه A.veronii وA.salmocidae سلولهای

جدا شده از همولیزین را تولید می کردند.اغلب گونه های جدا شده سیتوتوکسین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>