دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

تأثیر متغیر مستقل، و توسعه گردشگری تأثیر متغیر وابسته را ایفا می نماید. فرهنگ شامل تمامی چیزهایی می باشد که فرد به عنوان یک عضو از جامعه کسب می کند، یعنی همه عادات و اعمالی که فرد از راه تجربه و سنت آموخته می باشد به انظمام تمام اشیاء مادی که توسط گروه، تولید می گردد و آن چیز که را که می تواند در آثار1-6 فرضیه ها

  1. زبان بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
  2. آداب و رسوم و اعیاد بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
  3. ادبیات و شخصیت های اسطوره ای بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
  4. معماری آثار فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
  5. تنوع قومی بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
  6. ادیان و آیین ها بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.

 

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

زبان: زبان وسیله ای می باشد که افراد جامعه از طریق آن، با یکدیگر ارتباط مستقر می کنند و افکار، عقاید و اندیشه هایشان را، به هم متصل می نمایند. زبان به عنوان یکی از عوامل پیوند دهنده ملت می باشد، که بشریت را به بیشترین تعداد گروه های متمایز، تقسیم می کند (جهانیان و همکاران،1389). در ایران گویش وران خانواده های زبانی مختلفی زندگی می کنند که می توان آن ها را در غالب خانواده زبانی هند و اروپایی، آلتایی و سامی ها قرار دارد (شمس و امینی،1388: 87). مردم  استان ایلام به گویشهای ایرانی گوناگون سخن می‌گویند که از آنها گویشهای کلهری, مهکی و پشتکوهی جزئی از گویشهای کردی به شمار می‌آیند و گویشهایی مانند شوهانی به عنوان گویشی لری شناخته می‌گردد همچنین در جنوب استان در منطقه موسیان مردم به زبان عربی سخن می‌گویند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>