دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

وjoerg Graf جهت توضیح باکتریهای شرکت کننده دستگاه گوارشیH.verbana

وزالوی پزشکی مدلی طراحی کردند که این مدل باکتریهای شرکت کننده در چینه

دان را از لحاظ پیدایش و اصل ،A.veronii  وRikenella-like bacterium

معرفی نمود. ازاثر ژن موتانت نشان دار شده(STM)   جهت شناسایی ژن مورد

نیاز برای ردیابی چگونگی ایجاد جامعه میکروبی در لوله گوارشی بهره گیری گردید.

از 3850 ژن ترانسپوزون موتانت غربال شده 46 ژن موتانت جهت ایجاد جامعه

میکروبی شناسایی گردید. قبلا” ما نشان دادیم سیستم کمپلمان در خون خورده شده

توسط زالو دردرون چینه دان فعال باقی می ماندواز سرم موتانت حساس جهت

ایجاد جامعه میکروبی جلوگیری می کند.26 سرم موتانت حساس با موفقیت

غربال گردید.20 سرم مقاوم موتانت باقی مانده در این پژوهش توضیح داده گردید و بینش

جدیدی رانسبت به واکنش همزیست- میزبان آشکار ساخت.در شرایط طبیعی بدن

کوشش برای رقابت باکتری ها سنجیده شدوبا سطح کلونیزاسیون موتانت ها یی که

از نوع وحشی جدا گردید مقایسه گردید.موتانت های ضعیف شده و کلونیزه شده از

لحاظ تغییر در ساختاربه پنج رده تقسیم شدند:تغییر سطحی،تنظیمی،تغذیه

کننده،اثر متقابل میزبانوعملکرد ناشناخته. یکی از موتانت های نشان دار

شده JG736 با ترانسپوزون الحاق شده در lpp رمز گذاری کننده لیپوپروتئین

خصوصیاتش مشخص شده می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>