جمع شدن سرمایه چیه و چه نقشی در کشورهای درحال پیشرفت داره؟ “

سرمایه نقش خیلی مهمی در سیستم تولید کننده مدرن اجرا می کنه. حتی تصور تولید بی سرمایه هم سخته. طبیعت نمیتونه جنسا و مواد رو واسه آدم فراهم کنه، مگه اینکه اون وسیله و ماشین آلات لازم واسه درآورده معدن، کشاورزی، جنگل داری، ماهیگیری و… رو داشته باشه. اگه آدم مجبور بود با دست خالی روی زمین کار کنه، استفاده خیلی پایین بود. حتی آدمای راحت هم واسه تولید، از وسیله و وسایل کمک می گرفتن. اونا از وسیله راحت ای مثل سنگ نوک تیز واسه شکار استفاده می کردن. همراه ما باشین، در این مقاله می خواهیم درباره جمع شدن سرمایه صحبت کنیم.

 

با رشد فناوری و ویژه کاری، سرمایه هم سخت تر شده و از نوع عالی و پیشرفتهه. با کمک سرمایه، جنسای بیشتری تولید می شن. درحقیقت استفاده بیشترِ اقتصادهای پیشرفت یافته مثل آمریکا، بیشتر به خاطر استفاده ی گسترده ی اونا از سرمایه، مثل ماشین آلات، وسیله و وسایل در مراحل تولیده. سرمایه استفاده کارگر رو خیلی افزایش داده و به خاطر این باعث پیشرفتِ کل اقتصاد می شه.

بی ساخت و استفاده ی ماشین آلات صنعتی، ساخت وسیله و وسایل کشاورزی، ساخت سدها، پلا، کارخانه ها، راه ها، راه آهنا، هواپیماها، کشتیا، بندرها و غیره، که همه سرمایه حساب می شن، پیشرفت ی اقتصادی زیادی ممکن نیس. همه این جنسای سرمایه ای وسیله تولیدی ساخت بشر هستن و ظرفیت استفادهِ اقتصاد رو افزایش میدن.

پس جمع شدن سالیانه ی جنسای سرمایه ای، تولید یا درآمد ملی رو به میزان زیادی افزایش می ده. جمع شدن سرمایه واسه فراهم آوردنِ وسیله و وسایلِ تولید ضروریه. اگه جمعیت افزایش پیدا کنه و هیچ جمع شدن سرمایه خالصی اتفاق نیفتد، این جمعیت افزایش یافته نخواهد تونست وسایل، ماشین آلات و بقیه وسیله تولید رو به دست بیاره که درنتیجه ظرفیت تولیدش شدیدا تحت اثر قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، جمع شدن سرمایه، استفاده از روشای غیرمستقیم تولید رو هم ممکن میسازن که استفاده کارگران رو خیلی افزایش میدن. کارگر طی این روشای غیرمستقیم تولید، به جای کار با دستان خالی، با کمک وسیله تولیدی، دستگاه ها و ماشین آلات بیشتری کار می کنن.

تعدادی کارگر و بقیه منابع تولیدی، تحت این روشای غیرمستقیم، اول در تولید جنسای سرمایه ای استفاده کرده می شن و بعد با کمک این جنسای سرمایه ای، کارگران دیگری جنسای مصرفی رو تولید می کنن. هر قدر میزان غیرمستقیم بودن این روشای تولیدی بیشتر باشن، استفاده و موثری اونا هم بیشتر می شه.

اما همونجوریکه در بالا دیدیم، واسه استفاده از روشای غیرمستقیم تولید، سرمایه باید جمع شدن شه. پس می بینیم که جمع شدن سرمایه استفاده از روشای غیرمستقیم تولید رو ممکن می سازه و درنتیجه تولید ملی رو خیلی افزایش می ده و در افزایش سرعت رشد اقتصادی هم مفیده.

علاوه بر این، استفادهِ کارگران به مقدار سرمایه به ازای هر کارگر هم بستگی داره. هرچقدر مقدار سرمایه به ازای کارگر بیشتر باشه، استفاده کارگران هم بیشتر می شه. البته فقط جمع شدن سرمایه نیس که مقدار سرمایه به ازای هر کارگر رو افزایش می ده.

سرمایه به ازای کارگر وقتی زیاد می شه که میزان جمع شدن سرمایه بیشتر از میزان رشد جمعیت باشه. با افزایش سرمایه به ازای کارگر، استفاده کارگران هم زیاد می شه که منجربه افزایش تولید و درآمد ملی می شه. پس، جمع شدن سرمایه با افزایش استفاده کارگران، نقش مهمی در رشد اقتصادی اجرا می کنه.

از دیدِ رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه به این خاطر که باعث تولید در اندازه بزرگ تر و ویژه کاری بیشتری می شه هم از اهمیت برخورداره. پس، با جمع شدن سرمایه، امتیازات تولید در اندازه بزرگ تر و ویژه کاری هم حاصل می شه.

امتیاز تولید در اندازه بزرگ تر و ویژه کاری اینه که خروجی و استفاده رو خیلی افزایش و درنتیجه هزینه تولید هر واحد رو کاهش میدن. بی وجود جمع شدن سرمایه کافی، نه اندازه تولید می تونه زیاد شه و نه ویژه کاری و تقسیم کار در مراحل تولید امکان پذیره. به خاطر این، جمع شدن سرمایه با بزرگ کردن اندازه تولید و ویژه کاری، باعث افزایش استفاده، تولید و رشد اقتصادی می شه.

روش دیگری که جمع شدن سرمایه از اون راه به رشد کمک می کنه، اینه که پیشرفت فناورانه ی اقتصاد رو ممکن می سازه. فناور یای مختلف به انواع مختلفِ جنسای سرمایه ای نیاز دارن. پس وقتی فناوری برتر و بهتری ایجاد می شه، فقط در صورتی میشه واسه تولید از اون استفاده کرد که اون فناوری در جنسای سرمایه ای نهادینه باشه، که اگه جنسای سرمایه ای طبق اون فناوری ساخته شده باشن، همین گونه هم هستش. پس بی جمع شدن سرمایه، پیشرفت فناورانه ای نمیشه داشت.

اگه جمع شدن سرمایه ای نباشه، اختراعات و اکتشافات جور واجور جدید استفاده ای واسه تولید ندارن. پس آشکاره که جمع شدن سرمایه، پیشرفت فناورانه رو در کشور پیشرفت می ده و از این راه رشد اقتصادی کشور رو سرعت می بخشه.

یکی دیگر از نقشای مهم اقتصادیِ تشکیل سرمایه، ایجاد فرصتای شغلی در کشوره. تشکیل سرمایه در دو مرحله فرصتای شغلی ایجاد می کنه. اول، وقتی سرمایه تولید می شه، واسه ساخت سرمایه هایی مثل ماشین آلات، کارخانه ها، سدها، امور آبیاری و…، باید تعدادی کارگر استفاده کرده شن. دوم، وقتی سرمایه باید واسه تولید جنسای آینده استفاده شه، افراد بیشتری باید استفاده کرده شن.

یعنی، کارگران زیادی باید واسه تولید کالا با کمک ماشین آلات، کارخانه و… استفاده کرده شن. پس میشه دید همین طور که تشکیل سرمایه در اقتصاد بیشتر می شه، فرصتای شغلی هم افزایش پیدا می کنن.

حالا اگه جمعیت سریع تر از افزایشِ سرمایه رشد کنه، این افزودگی نمیتونه جذب استخدام تولید کننده شه، چون وسیله تولید کافی واسه اجراِ اونا وجود نداره. این منجربه بیکاری می شه. میزان تشکیل سرمایه باید به اندازه کافی بالا نگه داشته شه تا فرصتای شغلی بیشتر شن تا درنتیجه ی رشد جمعیت، این افزودگی نیروی کار کشور رو جذب کنن.

در هند، جمع شدن سرمایه با سرعت کافی رشد نداشته که بتونه با سرعت رشد جمعیت برابری کنه. به همین خاطره که جمعیت بیکار خیلی زیادی هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی هست. راه حل اساسی واسه این مشکلِ بیکاری، افزایش سرعت میزان تشکیل سرمایه تا فرصتای شغلی هم بیشتر شن.

منابع مهم تشکیل سرمایه

درادامه به شش منبع مهم واسه تشکیل سرمایه اشاره می شه.

۱. پس انداز

میزان پس انداز در کشورهای کمترتوسعه یافته، به خاطر پایین بودنِ درآمد سرانه، خیلی پایینه. دو نوع پس انداز هست، پس انداز خانوار و پس انداز کسب وکار. پس انداز خانوار یعنی پس انداز پول به شکل داوطلبانه که واسه سرمایه گذاری بیشتر استفاده می شه. در کشورهای کمترتوسعه یافته، میزان پس انداز بین ۱۰ تا ۱۴ درصد از درآمد سالیانهه.

۲. مالیات

دولت مالیات رو بر همه مردم اعمال کرده و این درآمد واسه سرمایه گذاری استفاده می شه. این مالیاتا، پس انداز اجباری نامیده می شن.

۳. قرض دولتی

بعضی وقتا دولت از مردم قرض میگیره و اونو واسه سرمایه گذاری استفاده می کنه. این منبع مهمی واسه تشکیل سرمایه.

۴. استفاده از منابع بی حرکت

دولت با استفاده از منابع بی حرکت، تولید و سرمایه گذاری رو افزایش می ده. مثلا در کشورهای کمترتوسعه یافته، زمینای زیادی بازم بایر هستن که می تونن با اجراِ افراد بیکار کشت شن و نقش تشکیل سرمایه می تونه زیاد شه.

۵. تأمین پولی از راه کسر بودجه

کشورهای فقیر واسه افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور، معمولا از تامین پولی از راه کسر بودجه استفاده می کنن. با استفاده از این سیاست، منابع بیکار استفاده کرده می شه و پس اندازه ها واسه تشکیل سرمایه ایجاد می شن.

۶. کمک خارجی

کشورهای درحال پیشرفت، واسه افزایش تشکیل سرمایه داخل کشور، از خارج کشور هم قرض می گیرن. این کمکا از چند منبع قابل دریافته. بعضی وقتا دولت از خارجِ کشور و بعضی وقتا از داخل کشور، از مؤسسهای پولی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک بین المللی بازسازی و پیشرفت (IBRD) و آژانسای سازمان ملل هم قرض میگیره.

پیش برد تشکیل سرمایه یا جمع شدن سرمایه

به خاطر افزایش میزان تشکیل سرمایه در کشورهای کمترتوسعه یافته این اقدامات رو میشه انجام داد:

۱. افزایش مؤسسهای پولی

دولتای کشورهای فقیر باید شعبهای بانکا رو در مناطق روستایی افزایش دن تا روستاییا هم بتونن به جای نگهداری پول در خونه، اونو در بانکا سپرده گذاری کنن. مؤسسهای پولی خصوصی که پایه های مناسبی دارن، باید اجازه داشته باشن نقش خود رو اجرا کنن.

۲. ارائه طرحای تشویق کننده واسه مردم

دولت واسه تشویق به پس انداز، باید طرحای پس انداز متنوعی معرفی کنه تا مردم جذب شن. میزان سود بیشتر هم مردم رو جذب می کنه. وقتی میزان پس انداز بالا برود، میزان سرمایه گذاری زیاد می شه.

۳. فرصتای سرمایه گذاری

دولت باید فرصتای سرمایه گذاری در کشور رو زیاد کنه و نباید ترسی از ملی سازی وجود داشته باشه. این میزان سرمایه گذاری رو افزایش می ده. محیط مناسب هم واسه تشکیل سرمایه واجبه.

۴. افزایش مالیات

دولت می تونه مالیات رو زیاد کنه و این درآمد می تونه واسه سرمایه گذاری استفاده شه. اما افزایش مالیات نباید منجربه کاهش سرمایه گذاری شه.

۵. محدود کردن واردات

دولت باید واردات جنسای مصرفی رو محدود کنه. درنتیجه میزان مصرف کاهش پیدا میکنه و پس انداز افزایش پیدا می کنه. این باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور می شه.

۶. افزایش صادرات

با افزایش صادرات، دولت می تونه ارز خارجی به دست بیاره و واسه واردات جنسای سرمایه ای استفاده کنه.

۷. صرفه جویی در مخارج غیرمولد

دولت باید مخارج غیرمولد رو کاهش و میزان سرمایه گذاری رو زیاد کنه. هزینه های اداری و دفاعی می تونن کم بشن تا سرمایه گذاری بیشتر شه.

۸. استفاده از کمکای خارجی

استفاده از کمکای خارجی هم واسه افزایش میزان تشکیل سرمایه خیلی خوبه. اما اگه درست از اون استفاده نشه، تبدیل به بلا می شه. در بیشتر کشورهای درحال پیشرفت، بار همین بدهیا دلیل کلی ی سرمایه گذاری اندکه.

۹. افزایش اشتغال

در کشورهای کمترتوسعه یافته نیروی انسانی مازاد نیازه. اگه واسه مقاصد تولید کننده از اون استفاده کنیم، می تونه میزان سرمایه گذاری رو زیاد کنه. دولت می تونه طرحای رفاه اجتماعی متنوعی رو معرفی کنین و میزان اشتغال رو زیاد کنه.

۱۰. افزایش سرمایه گذاری خارجی

دولت واسه افزایش میزان تشکیل سرمایه، باید از خارجیا دعوت کنه. الان بیشتر کشورهای درحال پیشرفت تشویق کنندهای متنوعی هم به خارجیا ارائه میدن تا میزان سرمایه گذاری در کشورشون رو افزایش دن.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *