دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

ویزگی های عینی شامل سن مدیران، سطح تحصیلات، تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

2-16-2-2)سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[1](2005) در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[2](2003) پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که درکوچک و متوسط را می توان از دیدگاه ریسک پذیری طبقه بندی نمود.شرکتهایی که در زمینه ی صادرات توسعه می یابند،بیشتر درگیر ریسک می شوند (سرا و همکاران،2012).

2-16-3-2)هزینه های درک شده:وروال و دانکر (2002)[3] اهمیت فروش و انتقال هزینه ها را اظهار کردند که تاثیر دارایی ها تعیین کننده ی فعالیتهای صادراتی می باشد.کسب و کار بین المللی در ارتباط با افزایش در هزینه هاست و آنها بایستی متکی به تصمیم گیرندگان خود باشند.علاوه بر هزینه های ثابت و متغیر در تولید محصولات، هزینه های انتقال، تعرفه، مدیریت و در بعضی از اوقات هزینه های نصب و مونتاژ هست (سرا و همکاران،2012).

2-16-3-3)مزایای درک شده:آرتگا و ورا (2005)[4] دریافتند که در صنایع آبجو سازی اسپانیا، گرایش شرکتها به صادرات در ارتباط با درک مدیران آنها از مزایای بازار می باشد، در این صورت ممکن می باشد صادرات بهبود یابد.به طور ویژه، در فرایند بین المللی،تصمیم گیرندگان به صادرات به عنوان ابزاری برای کسب سود می نگرند. هنوز انتظارات مدیران بایستی ریسک ایجاد شده را جبران کند.انتظار ایجاد سود بایستی عدم اطمینان و ریسک کسب و کار را جبران کند.جهانی سازی در بر گیرنده ی مسافتهای بیشتر، پیچیدگی و عوامل جدید بیشتر می گردد (سرا و همکاران،2012).

2-16-3-4)تعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی می باشد که صرف می گردد.تعهد به صادرات ممکن می باشد در تخصیص منابع سنجیده گردد.برای این مقصود منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،2012).

[1]Alema-vera & Suarez-Artegan

[2]Obben & Magagula

[3] Vewaal & Danker

[4]Vera & Artega

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>