تعریف بازاریابی چیست: آشنایی با انواع رایج آن که در کسب‌و‌کارها بکار می‌رود

به نظر شما بازاریابی چیه و چه نیس؟ اگه می خواین از صفر تا صد بازاریابی رو یاد بگیرین و قدمای استواری رو هم جهت با موفقیت کسب وکار خود وردارین مطالعه این مطلب رو از دست ندین.