تبلیغات

تبلیغات عبارت است از، ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تأثیر­گذاری بر روی نگرش و رفتار وی. تبلیغات هرگونه ارائه و عرضه ایده­ها، کالاها یا خدمات که یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه مشخص ارائه می­نماید که مستلزم پرداخت هزینه می­باشد. روش­های مختلف تبلیغات عبارتند از آگهی تجاری، فروش شخصی، پیشبرد فروش و روابط عمومی. تبلیغات بسیار مؤثرتر از سایر ابزارهای ارتباطی است، تبلیغات توجه برانگیز است و گاهی علاقمندی و ترجیح نیز ایجاد می­کند. در این روش در ابتدای کار مشتری تأثیر پذیری بیشتری نسبت به روش رو در رو، روش­های پیشبرد فروش و برنامه­های حمایت گرایانه می­پذیرد(رنجبریان و همکاران،1379،222). تبلیغات محصول به دلایلی انجام می­گیرد که برخی از آن­ها عبارتند از، ترویج محصول، تحریک و تشویق تقاضای اولیه و انتخابی، مقابله با تبلیغات رقبا، کمک به کارکنان فروش، افزایش استفاده از محصول، بخاطر آوردن و تقویت کردن، کاهش نوسانات فروش(فخیمی آذر و دیگران،1390،86).

هر پیام جمعی بر جامعه تأثیر می­گذارد و باعث رفتارهای جمعی می­شود. اهمیت پیش­بینی مقررات نظارت و کنترل بر تهیه، تولید و پخش این پیام­ها که کالا یا خدمت جدیدی را به جامعه معرفی می­کند و بالطبع فرهنگ مصرفی جدیدی در جامعه اشاعه می­دهد، از اهمیت ویژه برخوردار می­شود. علاوه برآن بدان سبب که فرهنگ نقش مؤثر برحیات اجتماعی جامعه دارد، تدوین مقرراتی در جهت پیشگیری از بروز تضادهای فرهنگی در قالب نظام نامه اخلاقی ضرورت دارد(فرهنگی و دیگران، 1391،129).

به طور کلی از مباحث فوق می­توان نتیجه گرفت که آمیخته اخلاقی بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت­ در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش شرکت، آمیخته اخلاقی بازاریابی است(فخیمی آذر و دیگران،1390،88). تبلیغات درست و اخلاقی که مطابق با فرهنگ مردم جامعه باشد، برای مطلع ساختن مردم از محصولات به کار می­رود و خریداران در بازار هدف را بیشتر به خرید مارک­های تجاری خاصی ترغیب می­نماید.

 

]]>