انواع جرم سایبر:
در محيط سايبر افراد با هويتهاي غيرواقعي و تنها بر اساس تخيلات شخصي در محيط رسانه اي اينترنت حاضر مي شوند و در هر قالب و عنواني خود را معرفي و با ديگران ارتباط برقرار مي كنند. امروز در هر نقطه اي از دنيا با هر عنوان و شغلي و هر سليقه اي مي توانيد در قالب يك شخصيت و حتي مراجع (غير رسمي – رسمي) ظاهر شده و بعنوان مثال دوست يابي كنيد و يا تبادل افكار نماييد و يا حتي به معاملات تجاري كلان دست بزنيد. حضور پررنگ و بي شمار افراد مختلف و از قشرهاي گوناگون جامعه در شبكه هاي بين المللي (اينترنت) باعث شده است انواع جديدي از جرايم كامپيوتري وارد فرهنگ حقوق جزاء شود كه اين جرائم هم شامل جرائم كلاسيك و جرائم نسل اول كامپيوتري و هم يكسري جرائم بسيار جديد و منحصر به جرائم واقع شده در محيط سايبر ميشود كه مي توان به تطهير نامشروع پول كامپيوتري1، پورنوگرافي كودكان، خريد و فروش مواد مخدر2 اشاره نمود.
پس از ورود به محدوده شبكه هاي بين المللي به كمك تسهيلات مخابراتي و فن‌آوري    رایانه ای ،كاربران مي توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتي الكترونيكي دستيابي پيدا كنند. بدون در نظر گرفتن اينكه اين اطلاعات و خدمات در كدام نقطه دنيا واقع شده است. هر كاربرِ شبكه هاي ارتباطي بزرگ مي تواند با كاربران ديگر تماس برقرار كند و در هر كجا كه مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نمايد. محيط سايبر زمينه فعاليتهاي اقتصادي مهم و ابزار ضروري براي انجام كليه معاملات تجاري را در سطح بين المللي بدون دخالت مستقيم بشر فراهم آورده است شبكه هاي كامپيوتري در اين محيط جديد قابليتهايي را براي استفاده كنندگان ايجاد نموده كه در آن هر چيزي امكان‌پذير مي باشد.3
1-2-تاریخچه ادله دیجیتالی:
در این قسمت به بررسی تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران و جهان می پردازیم.
1-2-1-تارخچه ادله دیجیتالی در جهان
پديده جرم رایانه ای و آنچه اخيراً بدان نام «حقوق كيفري اطلاعات»(Information Criminal Law) داده اند؛ به دهه 1960 برمي گردد. زماني كه اولين مورد كه بدان «جرم كامپيوتري» نام داده اند در مطبوعات و نيز مجلات علمي منعكس شد (قضيه رويس و قضاياي بعدي) اولين موارد جرايم كامپيوتري شامل صور اوليه و ساده بكارگيري كامپيوتر جهت اعمال خلاف قانون بود. مانند جاسوسي كامپيوتري، خرابكاري كامپيوتري، سوءاستفاده غيرقانوني از سيستم هاي كامپيوتري و … جرايم كامپيوتري در ابتدا در قالب جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر متجلي شد اما از دهه 1980 م. بود كه موج وسيعي از سرقت برنامه‌ها، تخلفات صندوق داران و سوءاستفاده هاي ارتباطات مخابراتي، آسيب پذيري جامعه اطلاعاتي را به ميزان زيادي افشاء كرد و معلوم شد كه «جرم كامپيوتري» ديگر محدود به جرايم اقتصادي نيست، بلكه شامل تعرضات عليه منافع ديگري هم هست. مثلاً دست كاري كامپيوتر بيمارستانها و يا دستيابي به اطلاعات خصوصي افراد به كمك كامپيوتر. به موازات گسترده و متنوع تر شدن اشكال ارتكاب جرم، بحث هاي تخصصي نيز پيچيدگي بيشتر يافتند. سازمانهاي بين‌المللي براي حل مشكل تصميم به اتخاذ سياست هاي جنايي خاص گرفتند و به تدريج جرم كامپيوتري، جايگاه خود را يافت و تعريف، ماهيت و از طبقه بندي مشخص و معيني برخوردار گشت. البته بايد پذيرفت كه قوانين، نظام هاي عدالت كيفري و تعاون بين المللي با تغييرات تكنولوژيكي همگام نبوده اند
1- Cyber Laundering.
2- Cyber Drag.
3 – دزياني محمد حسن ، «گزارش كميته اروپائي و در زمينه مشكلات جرايم» خبرنامه انفورماتيك سازمان برنامه و بودجه كشور، شماره 81 صفحه 32.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری