دانشگاه تربیت معلم تهران
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری
رشته روانشناسی تربیتی
عنوان:
بررسی نقش صفات شخصیت ، بهزیستی مدرسه، هویت تحصیلی ،ا نگیزش تحصیلی و خود کار-آمدی تحصیلی درپیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین
استاد راهنما:
دکتر ولی ا… فرزاد
استاد مشاور:
دکتر پروین کدیور
دانشجو:
رضا دستجردی
خردادماه ۱۳۹۰

صورتجلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع ازرساله رضا دستجردی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
تحت عنوان:
بررسی نقش صفات شخصیت ، بهزیستی مدرسه، هویت تحصیلی ،ا نگیزش تحصیلی و خود کار-آمدی تحصیلی درپیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین
در ساعت(۱۱:۴۵) روز چهار شنبه مورخ۱۱/۳/۹۰ در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات(درتهران ) با حضور کمیته ای مرکب از استاد راهنما،اساتید مشاور،اساتید داور داخلی و خارجی و مدیر گروه(نماینده شورای تحصیلات تکمیلی) برگزار گردید ، کمیته مذکور پس از شنیدن گزارش دانشجو و چگونگی پاسخگویی نامبرده به سئوالات مطرح شده در ارتباط با پایان نامه یاد شده،پایان نامه فوق الذکر را با نمره به عدد۵/۱۹ و نمره به حروف نوزده وپنجاه صدم و با (درجه عالی)مورد تائید قرار داد.

 

  1. استاد راهنما: دکتر ولی الله فرزاد

 

  1. استاد مشاور:دکترپروین کدیور

 

  1. استادداور داخلی: دکترجعفرحسنی

 

  1. استاد داور میهمان: دکتر علی فتحی آشتیانی

 

  1. استاد داور میهمان: دکترپرویز آزاد فلاح

 

  1. مدیر گروه ونماینده شورای تحصیلات تکمیلی

 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
تقدیم به آنانکه
در عرصه پر تکاپوی دهر
با قلبی اکنده از عشق به همنوع
و با ایمانی راسخ و راستین
در خدمت اعتلای روحی و روانی جامعه انسانی هستند
تشکر و قدردانی:
“به نام آنکه کرامت بی انتها و عزت بخش بی منتهاست”
وقتی به آغازین روزهای تحصیل در این دوره بر می گردم وبه مقاطع مختلف آن نظر می افکنم،احساس می کنم که در این راه پر فراز و نشیب،افراد و اساتید مختلفی همراهیم نمودند.بنابراین به پیروی از مولای متقیان حضرت امیر المومنین(ع)که می فرمایند:
من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا
بخاطر واژه واژه هایی که به من آموختند صمیمانه و صادقانه ازآنان تشکر و قدر دانی می کنم.
و اما؛
اساتید فرزانه و سربلند،اسطوره های مهربانی و صبر،
جناب آقای دکتر فرزاد و سرکار خانم دکتر کدیور
به خاطر همه مهربانی ها،همراهی ها ،همدلی ها،و همه درس هائی که در کار و زندگی به من آموختید،به خاطر دستی که از من گرفتید،به خاطر امیدی که در من زنده نگه داشتید،و به خاطر روزهای سختی که همراهیم فرمودید،در مقابل تان سر تعظیم فرود می آورم و صادقانه و صمیمانه و از عمق روح و جانم می گویم:
“سعی تان مشکور و اجرتان بر آن کرامت بی منتها افزون باد”
از دوست خوبم جناب اقای سنگری که ضمن انجام تحلیل های آماری ،با نظم و گشاده روئی همراهیم نمودند صمیمانه سپاسگزاری می کنم.از برادر ارجمند جناب آقای طولابی،خانم خورسندی و خانم دانیالی ،که در بسیاری از مواقع حتی تلفنی گره گشای کارهایم بودن صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
از مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی جناب ،جناب آقای دکتر وردی،و همه مدیران و دانش آموزانی که مرا درانجام این پژوهش همراهی نمدند نیز صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

“خدایا چنان کن که پایان کار تو خشنود باشی و ما رستگار”
چکیده:
ارتقاء بهزیستی روانشناختی دانش آموزانبه عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات پژوهش پیرامون مدرسه و نقش های آن دیده می شود. .اما پژوهش در زمینه ابعاد عاطفی دانش آموزان موضوعی فراموش شده است . هدف مطالعه حاضر بررسی الگوی روابط میان پیش بینی کننده های بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی بالا و پایین است.
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی با بهره گرفتن ازروش های “الگویابی علی” قرار می گیرد.جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی شهر بیرجند بوده اند که به روش نمونه گیری طبقه ای ۴۳۶ نفر (۲۰۲پسر و ۲۳۴ دختر) انتخاب شده اند.به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت، بهزیستی روانشناختی،بهزیستی مدرسه ،هویت ،انگیزش ،و خودکار آمدی تحصیلی استفاده شده است.
تحلیل داده های پژوهش نشان دادکه:۱٫ دو مدل به لحاظ ساختاری با یکدیگر تفاوت دارد. همچنین مقایسه شاخص های برازش مدل با محدودیت و بدون محدودیت هم نشان داد که مدل بدون محدودیت از شاخص های برازش بهتری برخوردار است.
با توجه به نتایج پژوهش،اولا معامان و مربیان باید به نقش با اهمیت شخصیت،هویت،انگیزش،خود-کارآمدی و بهزیستی مدرسهبر بهزیستی روانشناختی توجه نمایند ، و ثانیابه این نکته توجه داشت که پردازش های شناختیدانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین بطور معناداری متفاوت است که می تواند بسیاری از فرایندهای روانشناختی آنان تحت تاثیر قرار دهد.
کلید واژه: پنج عامل بزرگ شخصیت،بهزیستی مدرسه، ،هویت تحصیلی،انگیزش تحصیلی،خودکارآمدی تحصیلی، بهزیستی روانشناختی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه وکلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱٫مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۲-۱٫ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۳-۱٫ چارچوب مفهومی الگو…………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۴-۱٫ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۵-۱٫ سوالات اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۹
۶-۱٫ فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۷-۱٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۰
۸-۱٫ تعاریف نظری و عملیاتی وازه ها………………………………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم – ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۲٫ مبانی فلسفی و علمی بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲٫ ابعاد بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *