۳-۴-۱- بررسی شیوع اختلال گذر هراسی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۴-۴-۱- بررسی شیوع اختلال هراس مشخص در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۵-۴-۱- بررسی شیوع اختلال اضراب اجتماعی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۶-۴-۱- بررسی شیوع اختلال اضطراب فراگیردر سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۵-۱ سوال های پژوهش:
سوال اصلی:
۱-۵-۱میزان شیوع احتلال های اضطرابی در خراسان جنوبی به چه میزان است؟
۲-۵-۱چه رابطه ای بین شیوع انواع اختلال های اضطرابی و ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارد؟
سوال های فرعی:
۳-۵-۱اختلال وحشت زدگی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۴-۵-۱اختلال گذر هراسی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۵-۵-۱اختلال هراس مشخص در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۶-۵-۱اختلال اضطراب اجتماعی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۷-۵-۱اختلال اضطراب فراگیر در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف های مفهومی
۱-۶-۱تعریف مفهومی اختلال اضطرابی:
اختلال های اضطرابی شرایطی هستند که اضطراب یا ترس شدید و اغلب نا توان کننده،به عنوان علایم اولیه محسوب می شود. اضطراب معمولی ممکن است به عنوان یک احساس منتشر، ناخوشایند، مبهم از نگرانی، که اغلب با علایم جسمانی از جمله سر درد، تپش قلب، تنگی قفسه سینه، بی قراری، ناراحتی معده ملایم، همراه است. این علایم می تواند باعث پاسخ نگرانی به موقعیت ها و محرک های خطرناک شود. ترس و اضطراب آسیب شناختی، در مقایسه با علایم بهنجار، شرایط قابل تشخیصی است زمانی که ترس و اضطرابی باعث پریشانی معناداری می شود که مانع از عملکرد می شود (کیلی[۲۹] و استورچ[۳۰]،۲۰۰۹).
۲-۶-۱تعریف مفهومی شیوع شناسی:
شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است. و برای کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است(کیبد[۳۱]، ییگزا[۳۲]،۲۰۰۴).
تعریف های عملیاتی
۳-۶-۱تعریف عملیاتی اختلال اضطرابی:
در صورتی که تمامی معیارهای تشخیصی لازم برای هر کدام از اختلال های اضطرابی، درمصاحبه تشخیصی جامع بین الملل، مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطرابی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است. چنان چه تشخیص طول عمر مطرح شود، اطلاعاتی که نشانه REC[33](آخرین بار) گرفته اند، برای استنباط این موضوع مورد استفاده قرار می گیرد که آیا تشخیص جنبه کنونی[۳۴] دارد یا خیر. ” کنونی ” به صورت چندگانه (در دو هفته گذشته، ماه گذشته، شش ماه گذشته یا سال گذشته ) شناسایی می شود.
۴-۶-۱ تعریف عملیاتی انواع اختلال های اضطرابی:
اختلال هراس خاص: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D1تاD32 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال هراس خاص در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال اضطراب اجتماعی: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D33 تاD42 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطراب اجتماعی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال گذر هراسی: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D43 تاD53 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال گذر هراسی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال وحشت زدگی: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D54 تاD62 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال وحشت زدگی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال اضطراب منتشر: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D63تاD69 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطراب منتشر در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
۵-۶-۱تعریف عملیاتی شیوع شناسی:
فراوانی که اختلال اضطرابی در جمعیت عمومی خراسان جنوبی دارد، و با استفاده از مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل سنجیده می شود.
جدول۱-۱ جدول متغیرها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *