دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مديريت وحسابداری
گروه آموزشی مديريت دولتی
پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : مديريت دولتي گرايش: منابع انسانی
عنوان :
بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس
( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )
استاد راهنما :
دکتر حسین گنجی نیا
نگارش :
جاوید کاظمی
بهمن 1393
تشکر و قدردانی
حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و منان که توفیق انجام این مجموعه را به من عطا فرمود.
با تشکر فراوان از زحمات استادان گرانقدر :
استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر حسین گنجی نیا
اساتيد محترم داور :
جناب آقاي دكتر سعيد باقرسليمي
جناب آقاي دكتر مهدي فدايي
مدير گروه محترم جناب آقای دکتر مراد رضايي ديزگاه
وكليه اساتيد محترم دانشكده مديريت دانشگاه آزاد واحد رشت
و همسرم كه در طول دوران تحصيل مشوق و كمكم بود.
تقدیم به
خانواده ام که همواره مشوق من در ادامه تحصیل بوده اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 3
1-1) مقدمه 4
1-2) بیان مسئله 5
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 9
1-4) اهداف تحقیق 10
1-5) چارچوب نظری تحقیق 10
1-6) فرضیه‌های تحقیق 13
1-7)تعریف نظري (مفهومي ) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: 13
1-7-1) متغیرهای مستقل 13