دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس

در شرکتهای مختلط نسب به شرکای ضامن اصول مربوط به شرکتهای اشخاص و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود اصول مربوط به شرکتهای سرمایه در نظر گرفته می گردد.[1]

گفتار هشتم :  سلب اعتبار

ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین می برد و اعتماد مردم از او سلب می گردد و علاوه بر آن صدور حکم ورشکستگی بخودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می گردد . قانون تجارت راجع به محرومیت های اجتماعی ورشکسته ساکت می باشد اما در اغلب قوانین محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می گردد( در ارتباط با ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب زیرا ورشکسته نیست[2].ماده 562 :«طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده می باشد برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند ودر هر حال متفرعاتی که مطالبه می گردد، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.»

در مورد شریک ضامن در شرکت های تجارتی شخص ورشکسته بایستی تمام دیون شرکت را نیز پرداخته باشد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. زیرا ماده 563 مقرر میدارد:

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند، بایستی ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته می باشد ولو اینکه نسبت به شخص او قرار داد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .

بالاخره برای آنکه عدم حضور بعضی از طلبکاران مانع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نشود ماده 564 مقرر میدارد: در صورتیکه یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته بایستی وجوهی را که به آنها مدیون می باشد با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم نمود این وجوه را سپرده می باشد بری الذمه محسوب می باشد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>