بررسی اشتباه‌های رایج در «صفحه فرود» و روش رفع آن‌ها

در این مقاله من می خوام کمی درباره صفحه فرود یا Landing Page با شما صحبت کنم و ضمن بررسی چند اشتباه رایجی که در طراحی این صفحات مهم هست، به یه راه حل باحال واسه مقابله با شلوغی زیادتر از اندازه صفحه فرود اشاره کنم.

راه حل