دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

در روایتی آمده می باشد که محمد بن مسلم از یکی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در باره شخصى کارى را مى‌پذیرد و بدون انجام کارى در آن با مقدارى سود به دیگرى واگذار مى‌کند امام فرمود:« لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً[1]؛ نه مگر آن‌که کارى در آن انجام دهد».

گروهی از فقیهان به طور مطلق حکم به جواز واگذاری اقدام کرده­اند اعم از اینکه اجرت آن بیشتر اجیر تعلق نمی­گیرد. و اجاره فسخ می­گردد بخاطر اینکه محل موضوع از بین رفته می باشد. مثل اینکه کسی پارچه را به خیاط بدهد که بدوزد ولی پارچه سرقت گردد­، و یا بسوزد [2].

مورد تعهد ممکن می باشد انجام عملی باشد مانند اینکه کسی متعهد شده باشد برای دیگری قالیچه ببافد یا تابلویی ترسیم نماید. در صورتی که در ضمن تعهد شرط مباشرت شده باشد یعنی اینکه بافتن قالیچه یا ترسیم تابلو بوسیله شخص معینی انجام گردد در این صورت انجام آن بوسیله فرد یا افراد دیگری ممکن نیست مگر اینکه متعهد له راضی شده باشد که ترسیم تابلو بوسیله نقاش دیگری انجام گردد یا اینکه قالیچه را شخص دیگری ببافد. همچنان که  ماده­ی 268 قانون مدنی  می­گوید: «در انجام فعلی در صورت که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له»[3].

بر اساس ماده­ی 267 قانون مدنی«ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون نیز، جایز می باشد[4]».

مراجعه به فقه نشان می­دهد که معیار اصلی از سوی فقها برای حل مساله انجام تعهد از ناحیه غیر، مورد بهره گیری قرار گرفته: تفکیک بین مواردی می باشد که موضوع عقد، مال کلی یا دین می باشد و مواردی که بر عکس، مال موضوع عقد، مال خارجی می باشد و بر ذمه قرار ندارد. در فقه مال کلی که بر ذمه شخص قرار دارد را، صرف نظر از منابع ایجاد آن «دین» می­نامند. مال کلی ممکن می باشد از مقوله اعیان یا منافع یا اعمال باشد پس بر خلاف برداشت رایج، دین در اصطلاح حقوق سنتی ما منحصر به دین پولی یا حتی دینی موضوع آن عین می باشد نمی باشد. بلکه ممکن می باشد این مدیون از مقوله منافع یا اعمال باشد[5] .

  • گردد، بر خلاف جعاله،زیرا در جعاله عامل بعد از انجام اقدام، جعلی را که قرار داده شده، مالک می گردد.

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>