اساس نظریه الیس

الیس در مورد انسان معتقد است : انسان ذاتا تمیلات بیولوژیکی نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه ی خاص دارد و به جهت منطقی یا غیر منطقی تفکر و عمل فرد تابع محیط خانواده و فرهنگی است که در آن رشد می یابد فرد در جهت تخریب نفس و امور بد گام بر می دارد و آمادگی ذاتی شدیدی برای تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی دارد و تمایل مفرطی به سهل انگاری در تغییر رفتار خویش دارد.
انسان می خواهد وابستگی خود را به بسیاری از اسطوره ها و تعصبات خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، که از دوران اول زندگی آموخته است حفظ کند.
می خواهد خواست ها و ترجیحات شخصی را به صورت نیازهای مبرم جلوه دهد و مراقبت و احتیاطی افراطی در امور خویش داشتهباشد ، انسان نیاز مفرطی دارد که جود را برتر از دیگران و صاحب همه ی مهارت ها بداند باپرداختن به تفکر آرزومندانه، توقع خوبی و خوش رفتاری مداوم از دیگران، محکوم کردن خود درمواردی که ضعیف عمل می کند تمایل عمیقی به زودرنجی و برآشفتگی عاطفی نشان می دهد.
ازنظر الیس اگر انسان به این تمایلات طبیعی ودر عین حال غیر سالم نرسد خود، دیگران و دنیای خارج را مورد مذمت و نکوهش قرار می دهد او در مورد مکانیزم های دفاعی می گوید که دفاع های شخصی ناشی از محکوم سازی است، انسان برای محکوم نکردن خود، دفاع ها را بر می گزیند تا اضطراب را از خود دور کند. هر فردی عملا در مواردی رفتار غیرمنطقی از خود نشان می دهد حتی افرادی هم که نسبت به رفتارهای نامعقول و غیرمنطقی آگاهی دارند و با آن ها مخالفت می کنند ممکن است اسیر این گونه رفتارها شوند (ساعتچی،1382).
انسان موجودی اجتماعی است و تلاش می کند تا رفتار خود را با انتظارات دیگران تطبیق دهد.

انواع باورهای غیرمنطقی

در نظریه الیس باورهای غیرمنطقی که یک فرد می تواند داشته باشد شامل موارد زیر است :
1-تفکر غیر منطقی تأیید دیگران[1] :شما بر اینباورید که نیاز به حمایت و تأیید افرادی دارید که آن ها را می شناسید و یا به آن ها علاقه دارید. این تفکر می تواند به دلایل متعددی برای انسان مشکلاتی را ایجاد کند. برای مثال خواهان مورد تأیید دیگران بودن سبب می شود که فرد خودش را به خاطر اینکه آیا می تواند حمایت وتأیید دیگران را به دست آورد یا نه، ناراحت ویا نگران کند.چنانچه این حمایت را بدست آورد آنگاه نگران خواهد بود که مبادا آن را دوباره از دست بدهد.
نگران بودن در مورد بدست آوردن حمایت دیگران، بر تصمیم و عملکرد فرد در زندگی اش تأثیرمی گذارد.
.[1]Others Approval
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی