دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
گرایش حقوق بین­الملل
عنوان:
ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران: بررسی تطبیقی با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر
استاد راهنما:
دکتر نوبان فشندی
استاد مشاور:
دکتر حسن سلیمانی
نگارش:
مجید عطاالهی
تابستان ۱۳۹۴
سپاسگزاری
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
سپاس خدای را که در گستره­ی بی­کران هستی و جذبه پر شور حیات، نقطه اوج رشد و بالندگی انسان را کسب علم و معرفت و وصل به قرب مقام الهی قرار داد.نیل به چنین مقامی مستلزم شاگردی در محضر معلمان و استادان گرانقدری است که عاشقانه و دلسوزانه پرده‌های غفلت را از سراچه­ی اندیشه و دل آدمی می­زدایند و رسالت خویش را در عمق جان‌های مشتاقان ایفا می­نمایند.
از این رو بنا به وظیفه­ی اخلاقی خود، لازم می­دانم از تمامی عزیزانی که به گونه­ ای نقش در رشد و تعالی علمی این حقیر داشته اند تشکر و قدردانی نمایم.
پیش از هر کس از والدین گرامی­ام به خاطر همه­ی زحماتی که برای اینجانب متقبل شده‌اند، تشکر می­نمایم. از معلمان، مربیان و استادانی که در مراحل مختلف تحصیلی از محضرشان بهره­مند شده­ام به ویژه استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر فشندی و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر حسن سلیمانی که همواره با راهنمایی­های ارزشمند خود اینجانب را راهنمایی و هدایت نمودند.
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
و
همه ره­پویان راه علم و کمال و دانش.
فهرست
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۵
روش تحقیق ۶
پرسش‌های تحقیق ۶
فرضیه‌های تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
پیشینه تحقیق ۷
فصل اول: کلیات ۸
۱ـ۱ تعریف حق ۹
۱ـ۱ـ۱ حق در لغت ۹
۱ـ۱ـ۲ حق در اصطلاح ۹
۱ـ۲ بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق ۱۰
۱ـ۲ـ۱ تعریف لغوی زن ۱۰
۱ـ۲ـ۲ تعریف حقوق زن ۱۰
۱ـ۳ تاریخچه حقوق زنان ۱۲
۱ـ۳ـ۱ زن در یونان باستان ۱۳
۱ـ۳ـ۲ زنان در رم باستان ۱۴
۱ـ۳ـ۳ زن در ایران باستان ۱۴
۱ـ۳ـ۴ زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام ۱۴
۱ـ۳ـ۵ نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا ۱۵
۱ـ۳ـ۶ زن در آیین اسلام ۱۷
۱ـ۳ـ۷ زنان در قرآن ۱۸
۱ـ۴ تاریخ پیدایش فمینیسم ۱۹
۱ـ۴ـ۱ لیبرال فمینیسم ۲۰
۱ـ۴ـ۲ فمینیسم رادیکال ۲۰
۱ـ۴ـ۳ فمینیسم پست مدرن ۲۰
۱ـ۵ حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران ۲۱
۱ـ۵ـ۱ مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ ۲۱
۱ـ۵ـ۲ قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی ۲۲
۱ـ۵ـ۳ قانون جدید حمایت از خانواده ۲۴
۱ـ۶ حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۴
۱ـ۷ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۶
۱ـ۸ حقوق و ویژگیهای قضایی زنان ۲۷
۱ـ۹ حقوق زنان قانون‌ مدنی‌ ۲۸
۱ـ۱۰ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی ۲۹
۱ـ۱۰ـ۱ موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید ۲۹
۱ـ۱۱ حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران ۳۰
۱ـ۱۲ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض ۴۴
۱ـ۱۲ـ۱ عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۴۵
۱ـ۱۳ اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۴۶
۱ـ۱۳ـ۱ تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۴۶
۱ـ۱۳ـ۲ طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۴۶
۱ـ۱۳ـ۳ پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر ۴۷
۱ـ۱۳ـ۴ اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها ۴۷
۱ـ۱۴ معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۵۰
۱ـ۱۴ـ۱ منشور ملل متحد(۱۹۴۵) ۵۰
۱ـ۱۴ـ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) ۵۰
۱ـ۱۴ـ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶) ۵۱
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱ـ۱۴ـ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) ۵۱
۱ـ۱۴ـ۵ پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۵۲

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *