شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

اثرات استرس شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

اذيت و آزارهاي شغل

 عدم رسيدگي به شكايات و پرداخت غرامت به كاركنان ، كارهاي تكراري ، رقابت غير معمول بين پرسنل و ناديده گرفتن خواسته ها باعث كاهش روحيه پرسنل ، افزايش حملات رواني و خشونت هاي شغلي مي شود (گامزی و ماستن[1] ،2010) .

2-1-5-3  حقوق كم

عدم پرداخت حقوق و امكانات مناسب و اختلافات بين نتايج كار و ارزيابي عملكرد انجام گرفته، خصوصاً هنگامي كه اين اختلافات ناشي از تعصبات نژادي و مسايل جنسيتي باشد باعث نااميدي در پرسنل مي شود (گامزی و ماستن ،2010).

2-1- 6 اثرات استرس شغلی

بروز اضطراب مي تواند منشأ بسياري از مشكلات كاري داخلي و خارجي باشد که در زیر به چند مورد از آنها   پرداخته خواهد شد.

2-1-6-1 رفتارهاي تهاجمي انفعالي

كاركنان گاهي براي تخليه عصبانيت خود در محيط كارشان به رفتارهاي غير خشونت آميز دست مي زنند . امروزه اين رفتارهاي كاركنان  پرهزينه تر و زيركانه تر  شده است كه از اين  جمله مي توان  به خرابكاري ها، دزدي و ويرس هاي كامپيوتري اشاره كرد كه همه ساله ميلياردها دلار به اقتصاد جهاني ضرر مي رساند (گرین و کاراکی[2]، 2009).

2-1-6-2 جريانات منفي

عصبانيت در محيط كار باعث شكاف بين كاركنان و ايجاد محيطي خصمانه مي شود. نارضايتي كاركنان باعث كاهش رضايت شغلي ديگر كاركنان خواهد شد كه اين مسئله موجب گسترش ناخرسندي در سازمان مي شود .اولين گام در ايجاد يك محيط سالم ، ارايه سبكي از مديريت است كه بر پايه اصول انساني استوار باشد . درك نياز پرسنل و آشنايي و به كارگيري  نحوه کنترل استرس ، باعث رضايت بيشتر و افزايش سلامت پرسنل مي شود. هم چنين شركت هايي كه فرهنگ حمايت مثبت همراه با احترام و قدرداني از كاركنان در آنجا جريان دارد كارمندانشان كمتر آسيب ديده و خشونت درآنجا كاهش مي يابد.استراتژی مديريت مشاركتي و كار تيمي به دليل مشاركت دادن افراد در تصميم گيري ها با خويش و سازمان خود باعث افزايش سعي و تلاش و در نتيجه افزايش بهره وري مي شود . قدرت و اختيار نيز اثر مثبت بر كاركنان مي گذارد (اعتمادی ، 2009).

[1] Garmezy , Masten

[2] Green AL, Karraki KH

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه