پایان نامه مدیریت

دانلود مقاله با موضوع هدفمند کردن یارانه ها

تاکیدات کارشناسی، همچنان بر طی کردن راه پیموده شده ای که نتایج خود را در کوی و برزن به رخ می کشاند اصرار ورزید و نشان داد که در کار سیستمی و جمعی هم، می توان بر شیوه های تک روی و پاسخ... متن کامل

Read More
پایان نامه مدیریت

دانلود مقاله با موضوع هدفمند کردن یارانه ها

دارد؟ »1-5 اهداف تحقیق هدف اصلی تحقیق :«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای... متن کامل

Read More