جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان

انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان تصمیمات خریدی که توسط مصرف کنندگان گرفته می‌شود در سه گروه زیر قرار دارند. تصمیم گیری پیچیده محدود و عادی یا روزمره 2 – 21 – 3 – 1. تصمیم‌گیری... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه

امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه در بانکداری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه، امنیت و اطمینان جایگاه ویژه ای دارد، زیرا خطر سوءاستفاده بیشتر است و نگرانی زیادی در... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

مفاهیم رضایت از برند و ارزش ویژه برند

رضایت از برند و ارزش ویژه برند آگاهی از برند به عنوان توانایی مصرف‌کننده در تشخیص یا یادآوری یک برند هنگام مواجه با آن تعریف می‌شود. مشتریان راضی در مقایسه با مصرف‌کنندگان ناراضی... متن کامل

Read More