جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

صندوق های سرمایه گذاری

مزیت نقدشوندگیکیانی از ضمانت نقدشوندگی به عنوان یکی از مزایای این صندوق ها یاد کرده و گفت: «هر سرمایه گذار قادر است حداکثر 7 روز پس از ارائه فرم ابطال، پول خود را دریافت کند.»وی دریافت... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

صندوق های سرمایه گذاری

برنامه خاص گروهی از کارفرمایان برای کارمندانسرمایه گذاری های Non-registeredInsurance plansاز محل حساب پس اندازو یا از محل هر دارایی دیگری از دارایی هامزایای دولتی بازنشستگی OAS به اکثر کانادایی... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

پرتفوی بهینه سهام

از دنیا بیزارم و زندگی را دوست دارم. زندگی نگاه منتظر یک یتیم است و دنیا حرص و طمع.راز ثروتچگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟سه‌ رویکرد سرمایه‌گذاریچگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟مهدی علی نژاد... متن کامل

Read More