پایان نامه ها و مقالات

سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

۲)ذخیره کردن مستمر: ایده این مدل بر پایه از نو پر کردن موجودی تخلیه شده به طور مداوم به وسیله کار کردن به طور نزدیکی با تأمین کنندگان و یا واسطه ها استوار است.بنابراین ارتباط محکمی... متن کامل

Read More