جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

مدل­ های بازاریابی رابطه­ مند

مدل­های بازاریابی رابطه­مند مدل­های بسیار زیادی برای بازاریابی رابطه­مند ارائه شده است که در اینجا به برخی از آن­ها اشاره می­شود. مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی. تا به... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی      مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه است که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است.... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب

جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب نقش تیم ها در توان افزایی بسیار مهم است زیرا برای رویارویی با معضلات پیچیده ای که سازمان ها در دنیای پر رقابت و متحول شونده کسب و کار با آن مواجه می... متن کامل

Read More