جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

پرتفوی بهینه سهام

از دنیا بیزارم و زندگی را دوست دارم. زندگی نگاه منتظر یک یتیم است و دنیا حرص و طمع.راز ثروتچگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟سه‌ رویکرد سرمایه‌گذاریچگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟مهدی علی نژاد... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

شفافیت اطلاعات مالی

افکار چنین فردی در مورد ثروت است نه کمبود پول و به همین دلیل آگاهانه یا نا آگاهانهثروت را به خودش جذب می کند. این افراد فقط به ثروت فکر می کنند و با این کارشان دنیا، مردم، شرایط و وقایع... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

خرید ریمل اورال از شیک فام

زیبایی چشم ها علاوه بر رنگ چشمان تحت تاثیر مژه های مشکی ، پر و بلند است . مژه ها در تغییر حالت فرم چشم ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند . اما هر ریملی بهداشتی و مناسب مژه نیست. ریمل اورال... متن کامل

Read More