جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

عومل مهم برای مطالعه و برنامه ریزی کنکور و امتحان نهایی

نفس عمیق بکشید نفس کشیدنِ عمیق باعث می‌­شود سیستم اعصاب غیرارادی از حالت آماده باش برای ستیز یا گریز، به حالت آرامش و ثبات برسد. سعی کنید با سه شماره هوا را وارد ریه­‌ها کنید و با... متن کامل

Read More
پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

نمودار 4-1) توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سن 61نمودار 4-2 ):توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی 62  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و... متن کامل

Read More
پایان نامه های روانشناسی

منبع تحقیق درباره سبک های ابراز هیجان-فروش و دانلود پایان نامه

عنوان صفحهجدول4-1 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب جنس 78جدول4-2 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 79جدول4-3 فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب... متن کامل

Read More
پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی درباره : اختلال اضطراب فراگیر-پایان نامه آماده

برای مثال، تیلور، کوخ،و مک نالی (1992) دریافتند که نمرات شاخص حساسیت اضطرابی (ASI ؛ ریس، پترسون، کارسکی، و مک نالی،1986) در تمام گروه های اختلالات اضطرابی به جز فوبی ساده در مقایسه با گروه... متن کامل

Read More