دانلود پایان نامه

کس از دست جور زبانها نرست

 

اگر خودنمای می باشد و گر حقپرست

­­

اگر بر پری زیرا ملک ز آسمان   به دامن در آویزدت بد گمان

­

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد کارشناسی ارشد، پایان نامه

Written by